Här kan du boka plats på
våra gudstjänster
och andra sammankomster


Det finns ingen gudstjänst att boka just nu.


Barnens gudstjänst

  • Kl 10-10.45 varje söndag.
  • I våra källarlokaler med separat ingång.
  • Föräldrar lämnar sina barn till barnens gudstjänst, och går sedan utevägen till gudstjänsten för vuxna (anmälan krävs).
  • Efter gudstjänsten möter föräldrar upp barnen på baksidan.
  • Ingen anmälan till barnens gudstjänst.