Sinnesrogudstjänst 22 april kl 18.00

En stund med stillhet, bibelläsning, bön och nattvard. Max 8 personer.


 

Boka

Det finns 6 lediga platser av 8.